Experta.sk- znalecká organizácia

Experta, s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti technicko-ekonomického a podnikateľského poradenstva, vypracúva znalecké posudky, ocenenia majetku, expertízy, analýzy trhu či vedie účtovníctvo.

 

Náhled www stránek http://experta.sk

Adresa stránok: http://experta.sk Otvoriť v novom okne
Rubrika: Učtovnícstvo a poradenstvo

Vaše komentáre ke stránke