Klub abstinentov

Klub Abstinentov (KA) ako jeden z mnoho klubov predstavuje pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej ( toxikomanickej ) subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života.

 

Náhled www stránek http://www.klubabstinentov-nz.sk

Adresa stránok: http://www.klubabstinentov-nz.sk Otvoriť v novom okne
Rubrika: Drogy a závislosti