Montanistika - Spolok pre montánny výskum

Banícka minulosť a súčasnosť Slovenska, pamiatky na ťažbu v podobe starých banských diel – šachty, štôlne, haldy a závody na úpravu rúd, ložiská vzácnych kovov, nerastov a pestrá škála mineralizácií.

 

Náhled www stránek http://www.montanistika.sk

Adresa stránok: http://www.montanistika.sk Otvoriť v novom okne
Rubrika: Záujmové